Wednesday 24 Jan 2018
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Biodata PDF Print E-mail

Najahudin Lateh (Dr.)

Senior Lecturer

Contact image

Address

 • Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
  Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Shah Alam
 • Selangor
 • 40450
 • Malaysia

Miscellaneous Information

Academic Qualification:

 • PhD Universiti Teknologi MARA, Shah Alam
 • MA University of Malaya, Kuala Lumpur
 • BA (Hons) El-Azhar University, Cairo
 • Diploma of Education, Ministry of Education Malaysia

Area of Expertise:

 • Fiqh Muamalat
 • Islamic Montenary & Real Estate
 • Hadith & Sanad Studies

Publications:

RESEARCH BOOK & BOOK
(2013-01-01). Baterah Binti Alias (dr), Huzaimah Bt Hj Ismail (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.),,"Buku Revisi: Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Kedua", Oxford Fajar Sdn. Bhd.
(2010-01-01). Baterah Binti Alias (dr), Huzaimah Bt Hj Ismail (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.),,"Hubungan Etnik di Malaysia", Oxford Fajar Sdn. Bhd.
(2008-01-01). Najahudin Bin Lateh (dr.),,"Fiqh Muamalat dan Munakahat", Open University Malaysia (OUM)
(2003-01-01). Najahudin Bin Lateh (dr.),,"Fekah Ibadat Fardhu Ain", Pusat Pengajian Islam fi Dhilalil Qur?an, Sabah
(2000-01-01). Najahudin Bin Lateh (dr.),,"40 Hadith Tentang Ilmu", Pusat Islam, Maktab Perguruan Samarahan, Sarawak
CHAPTER(s) IN RESEARCH BOOK & CHAPTER(s) IN BOOK
(2016-01-01). Najahudin Bin Lateh (dr.), Ghafarullahhuddin Bin Din (dr), Muhamad Rahimi Osman (dr.), Ezani Bin Yaakub, Siti Noorbiah Binti Md Rejab,, "Application of the Delphi Technique in the Formation of Shariah-Compliant Gold Instrument (SCGI)", Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry, Springer,pageno : 81
(2012-11-26). Muhamad Rahimi Osman (dr.), Baterah Binti Alias (dr), Huzaimah Bt Hj Ismail (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.), Norsiah Bt Sulaiman,, "The Influence of Animism among Semoq Beri Tribe of Kampung Kuching, Taman Negara National Park, Pahang", Taman Negara: Towards Biodiversity Conservation and Sustainability,UiTM Press,pageno : 625-630
ARTICLE AND JOURNAL
(2015-09-01). Najahudin Bin Lateh (dr.), Ghafarullahhuddin Bin Din (dr), Siti Noorbiah Binti Md Rejab, Amal Hayati Binti Ishak (dr.),, "Assessing Item Validity And Reliability Of Shariah Compliant Gold Investment (scgi) Instrument Using Rasch Measurement Model", Tojet: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, The Turkish Online Journal of Educational Technology, pageno : 67, vol : 1,issues : 2015
PROCEEDING PAPER
2015-10-15 Najahudin Bin Lateh (dr.), Siti Noorbiah Binti Md Rejab, Syuhaida Idha Binti Abd Rahim, "THE DEVELOPMENT OF SHARIAH-COMPLIANT GOLD INVESTMENT (SCGI) INSTRUMENT: AN ANALYSIS OF A DELPHI PROCESS", ,EURASIA BUSINESS AND ECONOMICS SOCIETY (EBES),VENICE
2015-10-12 Siti Noorbiah Binti Md Rejab, Najahudin Bin Lateh (dr.), "Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM)", ,Association of Malaysian Muslim Intellectuals,Langkawi
2015-09-02 Najahudin Bin Lateh (dr.), Ghafarullahhuddin Bin Din (dr), Muhamad Rahimi Osman (dr.), Ezani Bin Yaakub, "PEMBENTUKAN INSTRUMEN PELABURAN EMAS PATUH SYARIAH (IPEPS) MENGGUNAKAN TEKNIK DELPHI", ,Pusat Penyelidikan & Pengembangan Islam Borneo,Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
2015-09-02 Siti Noorbiah Binti Md Rejab, Najahudin Bin Lateh (dr.), Syuhaida Idha Binti Abd Rahim, "HALALKAH PENDAPATAN KITA' KAJIAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", ,Pusat Penyelidikan & Pengembangan Islam Borneo,Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
2014-11-17 Ezani Bin Yaakub, Ghafarullahhuddin Bin Din (dr), Muhamad Rahimi Osman (dr.), Najahudin Bin Lateh (dr.), Siti Noorbiah Binti Md Rejab,Najahudin Bin Lateh Ghafarullahuddin Bin Din Muhamad Rahimi Bin Osman Ezani Yaakob "Application of the Delphi Technique In the Formation of Syariah Compliant Gold Instrument (SCGI)", ,UiTM,Istanbul
2012-11-08 Nurul Himmah Bt Kassan, Baterah Binti Alias (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.), "Kontrak Sosial Dalam Kalangan Generasi Muda: Analisis Terhadap Tahap Kefahaman dan Kesedaran Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Di Selangor ", ,Bahagian Perancangan & Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dgn kerjasama UKM,Nilai, Negeri Sembilan
2012-09-05 Najahudin Bin Lateh (dr.), Mardhiyyah Binti Sahri, "Shariah Compliant Multi Level Marketing: Issues And Recommendations ", ,UiTM,PWTC, Kuala Lumpur
2012-09-04 Najahudin Bin Lateh (dr.), "Aspek-Aspek Penawaran Inap Secara Syariah Di Hotel De Palma ", ,UiTM,PWTC, Kuala Lumpur
2012-06-19 Najahudin Bin Lateh (dr.), "Metodologi Penulisan Hadith Dalam tulisan Jawi: Tumpuan terhadap Kitab "Terjemah Bulugh al-Maram"", ,PUSKAM, UiTM,UiTM, Shah Alam
2012-06-19 Nurul Himmah Bt Kassan, Baterah Binti Alias (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.), "Generasi Y: Mampukah Kontrak Sosial Dipertahankan.", ,UPNM, KPT, Majlis Profesor Neg., Jab Perpaduan Neg & Integrasi Nasional, KPKK,Hotel Palace of The Golden Horses, Sg Besi
2012-02-15 Baterah Binti Alias (dr), Nurul Himmah Bt Kassan, Najahudin Bin Lateh (dr.),Che Zarina Sa'ari "Islam sebagai Agama Persekutuan:Suatu Kajian Tentang Kesedaran Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi negeri Selangor.", ,Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,Akademi Pengajian Islam, UM
2012-02-11 Mohamed Azam Bin Mohamed Adil (dr), Mardhiyyah Binti Sahri, Najahudin Bin Lateh (dr.), Sharifah Norzehan Bt Syed Yusuf (dr),Aref Mahdavi "The Legal Framework of Islamic Banking and Finance in Malaysia and Iran", ,Oxford Institute of Islamic Banking and Finance,Oxford, United Kingdom
2010-11-02 Najahudin Bin Lateh (dr.), Mohamed Azam Bin Mohamed Adil (dr), "SISTEM KEWANGAN ISLAM DALAM KERANGKA PERUNDANGAN NEGARA: KAJIAN TERHADAP KES-KES DI MAHKAMAH", ,USIM,USIM
2010-06-22 Mohd Takiyuddin Bin Haji Ibrahim, Baterah Binti Alias (dr), Huzaimah Bt Hj Ismail (dr), Najahudin Bin Lateh (dr.), "Masjid Sebagai Tarikan Pelancong : Kajian Masjid Negeri Shah Alam, Selangor", ,Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam(CITU), UiTM, Shah Alam, Selangor ,iLQAM, UiTM, Shah Alam
2010-06-22 Najahudin Bin Lateh (dr.), Huzaimah Bt Hj Ismail (dr), Baterah Binti Alias (dr), "ISLAMISASI HOTEL MELALUI PENDEKATAN HADITH AHKAM", ,CITU,UITM SHAH ALAM
2009-07-20 Najahudin Bin Lateh (dr.), "Dakwah Online dan Kajian Awal Ke Arah Ensiklopedia Domainnya Dalam Bahasa Melayu", ,Pusat Islam Borneo, UiTM Sarawak & JAKIM,Universiti Teknologi Mara Sarawak
2009-03-04 Najahudin Bin Lateh (dr.), "Pusat Fi Dhilal Al-Qur'an dan Sumbangannya Kepada Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Belud, Sabah", ,Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Islam Borneo,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu
GENERAL PUBLICATION
(2009-07-27). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Pelaburan Internet Dibenarkan Selagi Patuhi Syarak", Berita Harian,pageno :
(2009-06-16). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Pendidikan Islam di Negeri Kedah : Suatu Ulasan Ringkas", CITU UiTM,pageno :
(2009-06-16). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Pandangan Al-Ghazali Terhadap Falsafah Suatu Tinjauan Ringkas", CITU UiTM,pageno :
(2009-01-01). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Epistemologi Menurut Ibn Khaldun Dalam Karya Muqaddimah", UiTM,pageno :
(2008-06-14). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Tutorial Membina Web Blog Menggunakan Pelayan Wordpress ver. 2.5.1", Pejabat Pelajaran Daerah Petaling,pageno :32
(2008-01-31). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Pembelajaran Mencari Maklumat Melalui Internet", Pejabat Pendidikan Daerah Petaling,pageno :10
(2003-12-31). Najahudin Bin Lateh (dr.),, "Epistemologi Menurut Ibn Khaldun dalam Karya Muqaddimah", SM Teknik Shah Alam,pageno :

Other Publications

Title    Publisher    Year

 • 40 Hadith Tentang Ilmu    Pusat Islam, Maktab Perguruan Samarahan, Sarawak    2000
 • 40 Doa Harian daripada Hadith Sahih    Pusat Pengajian Islam fi Dhilalil Qur’an, Sabah    2002
 • Fekah Ibadat Fardhu Ain    Pusat Pengajian Islam fi Dhilalil Qur’an, Sabah    2003
 • Nota Padat Pendidikan Islam SPM    Panitia Pend. Islam SM Teknik Shah Alam    2005
 • Nota Pendidikan Islam SPM    Panitia Pend. Islam SM Teknik Shah Alam    2006
 • Edu2u Buku Topikal SPM Tingkatan 4    Info-Didik Sdn. Bhd    2007
 • Edu2u Buku Topikal PMR Tingkatan 4    Mega Setia Emas    2007
 • Buku Topikal PMR Tingkatan 5    Mega Setia Emas    2007
 • Epitome Kertas Model SPM    Mega Setia Emas    2008
 • Epitome Kertas Model PMR    Mega Setia Emas    2008
 • Fiqh Muamalat & Munakahat    Open University Malaysia (OUM)    2008
 • Klon PMR    Mega Setia Emas    2009
 • Kertas Model SPM 2009    Mega Setia Emas    2010
 • Kertas Model PMR 2009    Mega Setia Emas    2010
 • Buku Hubungan Etnik    Oxford Fajar    2010
 • Fiqh Munakahat    Open University Malaysia (OUM)    2010

 •  

   

  “Islam adalah suatu sistem universal yang lengkap dan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, material dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentera dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih”. - Hasan al-Banna

  Apakah Islam?
  loader

  Dirikanlah solat apabila saudara mendengar azan walau dalam apa keadaan sekalipun.

   

  Latest Article