Wednesday 24 Jan 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Metodologi Syeikh Idris al-Marbawi dan A.Hasan Bandung dalam Terjemahan Karya Bulugh al-Maram : Suatu Analisa Perbandingan PDF Print E-mail

Oleh : Najahudin Lateh (Pensyarah UiTM) [Kertas ini dibentang dalam SIMPOSIUM WARISAN DAN TAMADUN ISLAM 2009 pada 28 – 29 Disember 2009 di Universiti Malaya (UM)

Karya ulamak di Alam Melayu berkaitan pengajian hadith meliputi pelbagai bentuk. Antaranya seperti tulisan asli, ringkasan tulisan orang lain, ulasan terhadap teks dan ada yang berbentuk terjemahan. Dari aspek terjemahan, karya teks hadith yang popular diterjemahkan adalah Bulugh al-Maram yang dikarang oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani. Antara mereka yang memberi perhatian untuk menterjemah karya ini ialah Mohamed Idris al-Marbawi (Malaysia) dan A. Hassan Bandung (Indonesia). Ketika menterjemah, beberapa metodologi dan pendekatan tersendiri telah digarap untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar memberi penjelasan kepada karya asal tersebut. Walaupun mereka pernah hidup pada satu zaman, namun terdapat beberapa perbezaan dalam beberapa aspek seperti lokasi tempat tinggal, latar pendidikan dan masyarakat serta jalur pemikiran. Pemilihan perkataan juga suatu yang menarik untuk dilihat sama ada terpengaruh atau tidak dengan eleman aliran pemikiran yang wujud pada zaman mereka. Justeru, kertas ini akan membicarakan metodologi yang digunakan oleh mereka ketika membuat terjemahan tersebut. Kajian ini boleh membantu para pelajar, ahli akademik dan orang ramai untuk memahami metodologi terjemahan ulamak silam dan sebagai sumber rujukan karya terjemahan hadith. Di samping itu kita semua dalam meneliti kehebatan ulamak Nusantara dalam membedah dan menghuraikan sebuah karya agung dalam hadith, iaitu Bulugh al-Maram untuk dinikmati oleh kita semua, terutama yang tidak fasih Bahasa Arab.

 

“Islam adalah suatu sistem universal yang lengkap dan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, material dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentera dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih”. - Hasan al-Banna

Apakah Islam?
loader

Kewajipan-kewajipan kita lebih banyak dari masa yang ada. Oleh itu tolonglah saudaramu sendiri tentang cara-cara bagaimana menggunakan masa dengan berfaedah dan jika saudara mempunyai tugas sendiri, maka ringkaskanlah perlaksanaannya.

Latest Article